De Fryske écht Fries

De Fryske heeft het keurmerk ‘Frysk Erkend Streekproduct’ ontvangen.

Met dit certificaat voldoet De Fryske aan de criteria van de stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN), zoals de Friese herkomst en eisen van duurzaamheid.

De Fryske is één van de eerste zuivelmerken die streeft naar een ‘natuurinclusieve’ melkveehouderij: melk van boeren die veel rekening houden met weidevogels, biodiversiteit en landschap. Inmiddels is De Fryske verkrijgbaar bij kaasspeciaalzaken, supermarkten, markthandelaren en horeca in Friesland én daarbuiten.