Veiligheid

Zijerveld vindt veilig ondernemen belangrijk. Daarom zetten wij ons in voor de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, onze bezoekers en iedereen die voor ons bedrijf werkt. Wij zijn ervan overtuigd dat alle ongelukken voorkomen kunnen worden. Veilig werken heeft absolute topprioriteit binnen Zijerveld.

Het veiligheidsbeleid dat wij bij Zijerveld voeren is gericht op de volgende onderwerpen:

  • Ontwikkeling en instandhouding van het veiligheidsmanagementsysteem gericht op continue verbetering
  • Voldoen aan alle wettelijke verplichtingen en brancheafspraken
  • Life Saving Rules: volledige nakoming van onze Life Saving Rules
  • Uitvoering van risicoanalyses op basis waarvan gerichte acties ingezet worden om de veiligheid en de gezondheid te verbeteren.

Binnen ons bedrijf verwachten we zichtbare en voelbare betrokkenheid. Betrokkenheid om ons bedrijf een veilige werkomgeving te laten zijn. Elke medewerker, aannemer en bezoeker is verantwoordelijk voor de veiligheid van zichzelf, maar ook van anderen.

            

Kwaliteit

Kwaliteit sleutel

Kwaliteit sleutel

tot succes

Veiligheid voor bezoeker, contractor en leverancier

Ontdek hoe u ons

Ontdek hoe u ons

veilig bezoekt

Ontdek onze bijdrage aan

Ontdek onze bijdrage aan

Ontdek onze bijdrage aan

een duurzame samenleving

Meer over kwaliteit & veiligheid?

Bel ons op (0172) 63 01 00 | Stuur ons een bericht