Toelichting certificaten

Procescertificering Qlip fabriekskaas deel 2 opslaan en rijping

Hierbij worden eisen gesteld aan het proces gebaseerd op het Codex Alimentarius document 'General Principles of Food Hygiene'. Samen met de zuivelsector is een specifiek procescertificeringssysteem ontwikkeld waarin de eisen voor opslag en rijping van Hollandse kaas zijn beschreven.

Procescertificering Qlip fabriekskaas deel 4 Transport

De eisen die Qlip aan het proces stelt zijn gebaseerd op het Codex Alimentarius document 'General Principles of Food Hygiene'. Samen met de zuivelsector is een specifiek procescertificeringssysteem ontwikkeld waarin de eisen voor transport van Hollandse kaas zijn beschreven.

Skal

Een landbouwproduct of voedingsmiddel mag alleen biologisch heten als het productieproces aan wettelijke voorschriften voldoet. Om de consument te beschermen tegen fraude houdt de stichting Skal toezicht op de naleving van deze regels bij bedrijven. Dit gebeurt door middel van inspectie, certificatie en sancties bij overtredingen.

BRC (Global standard for Food Safety)

De criteria die in de BRC- standaard zijn door de Britse detailhandel opgesteld. De standaard streeft naar uniforme eisen en beoordelingen van leveranciers van voedingsmiddelen. Deze standaard heeft ook in Nederland navolging gekregen. Qlip is geaccrediteerd volgens NEN-EN 45011 (RvA reg.nr. C195) en erkend door BRC in de UK.

IFS (International Food Standard)

De criteria in de IFS-standaard zijn opgesteld door de Duitse en Franse detailhandel en geeft daarmee invulling aan de vraag van vooral Duitse en Franse afnemers. Qlip is geaccrediteerd volgens NEN-EN 45011 (RvA reg.nr. C 195) en erkend door het Hauptverband des Deutschen Einzelhandels in Berlijn.

KB Licentie

KB staat voor Kwaliteitszorg Boerderijzuivelproducten. Boeren die KB kaas maken zijn aangesloten bij de Stichting Kwaliteitszorg Boerenkaas.